Relatietip.nl
 

Ervaringen met relatieproblemen.

 

Lotgenoten over ervaringen met veel voorkomende relatieproblemen binnen een relatie.

Relatietip.nl
 

Discreet, veilig en betrouwbaar.

Wanneer het jou uitkomt.

 
Start lijn Onze hulpverleners lijn Wie zijn wij lijn Inloopspreekuren lijn Tips voor je relatie lijn Klik voor hulp
 
 
  navigatie Aanmelden hulpverleners
 
navigatie Aanmelden vrijwilligers
 
navigatie Ervaringsverhalen
 
navigatie Online groepssessies
 
navigatie Blog
 
navigatie Nieuws
 
navigatie Klachten
 
Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook.
 
Klik voor hulp.
 
 
Ervaringen met veel voorkomende relatieproblemen.
 
Beste bezoeker,
Hieronder kun je ervaringen van lotgenoten lezen over veel voorkomende relatieproblemen binnen een relatie zoals bijvoorbeeld bij: vreemdgaan, mishandeling, jaloezie, scheiden maar ook verslaving en meer. Op deze pagina hebben wij verschillende rubrieken gemaakt. Wanneer je op het plaatje of op de link onder het plaatje klikt opent de pagina met ervaringen van lotgenoten die je kunt lezen.
 
Ervaringen van lotgenoten met mishandeling en huiselijk geweld in relatie of gezin.
Mishandeling Huiselijk geweld en mishandeling komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld en mishandeling zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen. Maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. Huiselijk geweld en mishandeling wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). In 2008 zijn in Nederland 63.841 incidenten van huiselijk geweld en mishandeling geregistreerd. Slachtoffers van huiselijk geweld en mishandeling zijn vooral vrouwen (76,9%) in de leeftijd van 25 tot 45 jaar zijn. Bij stalking c.q. belaging (79,9%) en seksuele mishandeling (84,5%) ligt het percentage vrouwelijke slachtoffers nog hoger. Psychisch huiselijk geweld en mishandeling kent
relatief veel (32,2%) mannelijke slachtoffers.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met mishandeling en huiselijk geweld in relatie of gezin. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten met het verbreken van een relatie of scheiden.
Scheiden Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat jaarlijks tussen de 35.000 en 40.000 huwelijken door echtscheiding ontbonden worden. Er zijn verschillende redenen om een relatie te verbreken. Op de eerste plaats staat het botsen van karakters en het niet meer kunnen praten met elkaar. Andere redenen zijn, overspel of vreemdgaan wordt door 1 op de 3 genoemd-, seksuele en financiële problemen. Er heerst vaak een al langer bestaande onvrede binnen de relatie. Het hulp vragen bij relatieproblemen wordt als een grote stap gezien en doorgaans (helaas) als laatste redmiddel ingezet.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met scheiden en verbreken van de relatie. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten over financiële problemen en schulden in gezin of relatie.
Schulden Het hoge aantal huishoudens, 3,5 miljoen, dat het risico loopt om financiële tegenvallers niet te kunnen opvangen baart zorgen. Zeker in deze economisch onzekere tijd, waarbij banen op de tocht staan, is de kans groot dat het aantal mensen met geldproblemen stijgt. Naast de al bekende risicogroepen, zoals huishoudens met een laag inkomen, gaan instanties met voorlichting zich ook speciaal richten op de onbezorgde, impulsieve consument en de carrièregerichte individualist. Bijna 4 op de 10 gezinnen heeft moeite met rondkomen. Gezinnen die moeite hebben met rondkomen hebben doorgaans weinig overzicht in hun inkomsten en uitgaven, controleren amper hun afschrijvingen en zijn slordig in het ordenen van belangrijke papieren. Nog eens een kwart van de Nederlanders staat iedere maand rood en meer dan een derde heeft een (niet-hypothecaire) lening.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met financiële problemen in het gezin of relatie. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten met een verslaafde partner binnen een relatie of gezin.
Verslaving partner Voor het ontstaan van verslaving is niet één oorzaak te geven. Verschillende factoren op biologisch, psychologisch en sociaal vlak bepalen of iemand verslaafd raakt of niet. Biologische factoren zijn bijvoorbeeld de genetische aanleg die iemand heeft om verslaafd te raken. Psychologische oorzaken zijn de disfunctionele gedachten en gedragingen die mensen hebben en sociale factoren onder meer de verstoorde relaties die ze hebben en de gebrekkige binding met de maatschappij. Ongeveer één tot twee miljoen mensen in Nederland hebben problemen met verslavende middelen. Mensen denken vaak dat het alleen hen overkomt, maar dat is dus absoluut niet zo. Mede daarom gaat het vaak gepaard met gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid, schaamte, pijn en verdriet. Wellicht zijn er al pogingen gedaan om te minderen of zelfs te stoppen. Bijna iedereen kan zich voorstellen hoe moeilijk dat kan zijn.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten van een verslaafde partner binnen een relatie of gezin. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten over problemen met opvoeden van kinderen.
Opvoeden kinderen In 2007 heeft 36 procent van de ouders met thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar zich zorgen gemaakt over hun kinderen en opvoeding. Van de alleenstaande ouders maakt 52 procent zich zorgen, tegenover 33 procent van de tweeoudergezinnen. Ouders van jonge kinderen ervaren andere problemen dan ouders van oudere kinderen. Problemen met ontwikkeling en gezondheid van het kind komen vaker voor bij 0- tot en met 3-jarigen. Problemen met luisteren en gehoorzamen worden vaker genoemd door ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Problemen met sociale contacten en angst of onzekerheid van het
kind worden vooral bij de 8 tot en met 11-jarigen genoemd.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met problemen met opvoeden van kinderen. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten over vreemdgaan van partner binnen een relatie of gezin.
Vreemdgaan van partner De recente cijfers liegen er niet om. Twee op de vijf mannen met een relatie gaat wel eens vreemd, vrouwen schijnen trouwens met een aardige inhaalslag bezig te zijn. Wat wel opvalt is dat mannen vaker vreemdgaan met een minnares die geen relatie heeft, en vrouwen vaak overspel plegen met een man die wel een relatie heeft. Maar vreemdgaan blijft meestal catastrofaal voor een relatie. Ruim 30 procent van de echtscheidingen zijn het gevolg van vreemdgaan. Niets is zo erg als belogen en bedrogen te worden door uw partner. De kans dat iemand die vreemd is gegaan deze grens weer over zal gaan is redelijk groot. Voor sommige mensen blijft de spanning van het vreemdgaan lokken, ook al is hun huidige relatie goed. Er zijn echter weinig relaties die het vreemdgaan overleven. Het grote probleem is toch dat men een dubbelleven moet gaan leiden en steeds op de hoede moet zijn. Dit zal zeker aanleiding zijn tot spanningen in de relatie.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met vreemdgaan van de partner binnen een relatie of gezin. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten over ruzie in de familie en familieruzies.
Familieruzie Familieruzies komen vaak voor. Als familieleden ken je elkaar van jongs af aan. Je bent met elkaar verbonden door gezamenlijke (groot)ouders. Daarmee heb je een gezamenlijke geschiedenis. Vanuit die geschiedenis bestaat er een vaste referentie aan hoe de dingen gegaan zijn. Dan lijkt het soms erop dat je dezelfde gewoontes, of dezelfde normen er op na houdt. Maar op den duur wordt iedereen volwassen en bepaalt zelf wat hij of zij wel of niet wilt of waardeert. Dat betekent niet perse dat je dan uit de toon gaat vallen, maar het kan wel. Soms heb je daar zelf moeite mee. Soms hebben anderen daar moeite mee.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met ruzie in de familie of familieruzies. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten met een zieke partner in relatie of gezin.
Zieke partner Jarenlang zorgen voor een chronisch zieke partner, iedereen reageert er anders op en voor de een is het moeilijker om er mee om te gaan dan voor de ander. Uit onderzoek blijkt dat een zieke partner, die bepaalde dingen zelf niet meer kan, vrouwen zwaarder belast dan mannen. Mannen krijgen met een chronisch zieke vrouw eerder hulp aangeboden en ze vragen er ook eerder om. Vrouwen geven eerder hun baan op en ook hun sociale leven loopt meer schade op. Uit een ander onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen die voor een partner met ernstige gezondheidsproblemen zorgen, minder kans hebben om vroeg te sterven. Degenen die meer dan 14 uur per week voor hun partner zorgden, stierven later dan anderen. Deze resultaten suggereren dat de zorg voor een zieke partner mensen het gevoel geeft dat ze nuttig zijn, ze een doel geeft of gelukkig maakt.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met een zieke partner in relatie of gezin. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten met een buitenechtelijke relatie en overspel.
Buitenechtelijke relatie De feiten over huwelijkse ontrouw (sexuele ontrouw aan de huwelijkspartner) zijn verbazingwekkend. Enquêtes laten weliswaar zien dat 90% van alle getrouwde mensen het hebben van buitenechtelijke relaties afkeurt. Maar statistieken uit een Amerikaans onderzoek geven aan dat 15% van alle gehuwde vrouwen en 25% van alle gehuwde mannen buitenechtelijk geslachtsverkeer heeft gehad. Deze statistieken van buitenechtelijke relaties zijn schokkend, maar wat nog alarmerender is dat deze nog niet eens de sterke emotionele gevolgen kunnen uitdrukken die huwelijkse ontrouw voor de partner en kinderen heeft.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met buitenechtelijke relatie en overspel. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten die leven met een depressieve partner.
Depressieve partner. Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich een beetje depressief voelt. De aanleidingen voor iemands depressie kunnen velerlei zijn; in feite net zo gevarieerd als het leven zelf. Het kunnen bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn (verlieservaringen zoals overlijden van een dierbare, het op de klippen lopen van een relatie, verlies van werk, huis etc.), persoonlijkheidsproblematiek, maar ook lichamelijke klachten kunnen een aanleiding zijn.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten die leven met een depressieve partner. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten over jaloers zijn en jaloezie.
Jaloers en jaloezie Jaloezie doet zich voor als je bang bent om iemand of iets te verliezen. Het gevoel wordt opgewekt als een ander iets heeft wat voor jou onbereikbaar is. Zo wordt een man jaloers op zijn vrouw omdat hij vindt dat de aandacht die zij heeft voor de kinderen of haar ouders, hem toekomt. Partners kunnen ook jaloers zijn op elkaars banen of hobby's. Degene die jaloers is kan zo bezitterig zijn dat het voor de ander ondraaglijk wordt en deze de relatie verbreekt. Een leven zonder liefde is geen leven. Iedereen vertolkt de liefde op zijn of haar manier, maar daarachter ligt de angst om degene die je lief hebt en jouw leven zin en invulling geeft, kwijt te raken.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met jaloers zijn en jaloezie. >>>
 
Ervaringen van lotgenoten met veel voorkomende relatieproblemen in een relatie.
Veel voorkomende relatieproblemen Wat is een relatie eigenlijk? Wat voor beeld heb je daarvan? Welke verwachtingen mag je ervan hebben? En wat verwacht je partner ervan? Op grond waarvan kies je je partner eigenlijk? Moet deze bepaalde eigenschappen zeker wel hebben of toch vooral niet? Zoek je bescherming of zekerheid bij je partner of wil je een gelijkwaardige relatie? In hoeverre moet je met je partner op een lijn zitten? Mogen verschillen tussen jou en je partner bestaan of moeten jullie juist op één lijn zitten? Of zoek je in een partner een levensmaatje die je stimuleert en de ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen om je steeds meer en mooier aan je partner te laten zien.
 
Klik hier voor ervaringen van lotgenoten met veel voorkomende relatieproblemen in een relatie. >>>
 
 
| Gedichten |  Disclaimer |  Horoscoop |  Contact |  Weblog |  Links |
 
© Ervaringen met relatieproblemen in je relatie