Relatietip.nl
 

Disclaimer Relatietip.nl.

 

Door deze website te gebruiken stem je in met onderstaande disclaimer.

Relatietip.nl
 

Discreet, veilig en betrouwbaar.

Wanneer het jou uitkomt.

 
Start lijn Onze hulpverleners lijn Wie zijn wij lijn Inloopspreekuren lijn Tips voor je relatie lijn Klik voor hulp
 
 
  navigatie Aanmelden hulpverleners
 
navigatie Aanmelden vrijwilligers
 
navigatie Ervaringsverhalen
 
navigatie Online groepssessies
 
navigatie Blog
 
navigatie Nieuws
 
navigatie Klachten
 
Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook.
 
Klik voor hulp.
 
 
Disclaimer Relatietip.nl.
 
  • De informatie op de website van relatietip.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
  • Toch kunnen fouten niet altijd voorkˇmen worden. Als niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld is relatietip.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden tips, adviezen en informatie op deze website.
  • Daarnaast kunnen de tips, adviezen en informatie niet een consult of behandeling door een specialist, therapeut of arts vervangen.
  • Ook kan aan de tips, adviezen en informatie geen diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.
  • Het gebruik van de tips, adviezen en informatie op of via de website van relatietip.nl geschiedt volledig op eigen risico van de gebruiker.
  • Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan relatietip.nl worden geëxploiteerd. relatietip.nl verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak en ten behoeve van de gebruiker. Aangezien relatietip.nl geen zeggenschap over deze websites heeft, acht relatietip.nl zich niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.
  • relatietip.nl is niet aansprakelijkheid voor schade die is, of dreigt te worden, toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van relatietip.nl.
  • Jij zal relatietip.nl, diens werknemers, vrijwilligers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 
 
| Gedichten |  Disclaimer |  Horoscoop |  Contact |  Weblog |  Links |
 
© Error Error Error Anoniem Online Hulpverlening Nederland